Budujemy dla Wyjątkowych Klientów

Zobacz również: budowa generalny wykonawca kraków Betony Wodoszczelne

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Budowlana Spółka Inżynierska P. Libront, M. Sendor Sp. J. z siedzibą 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 93, NIP: 678-27-92-767, właściciel i administrator strony  bsi.pl , szanuje prawo Użytkowników korzystających z usług serwisu  do ochrony ich prywatności.
 2. Budowlana Spółka Inżynierska P. Libront, M. Sendor Sp. J. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z serwisu.
 3. Budowlana Spółka Inżynierska P. Libront, M. Sendor Sp. J. posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
 4. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DEFINICJE

 1. Administrator – Budowlana Spółka Inżynierska P. Libront, M. Sendor Sp.J., 31-559 Kraków, Grzegórzecka 93, NIP: 678-27-92-767
 2. Cookies– oznacza dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
 3. Serwis– oznacza stronę internetową www.bsi.pl
 4. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Serwisu

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe  Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego. Dane te przekazywane są dobrowolnie. Przekazywane są one w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika z Administratorem.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez        osoby do tego nieupoważnione.
 3. Użytkownik, którego dane dotyczą ,jeżeli jesteśmy ich Administratorem, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem drogą mailową:  biuro@bsi.pl

PLIKI COOKIES

 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Budowlana Spółka Inżynierska P. Libront, M. Sendor SP. J.

   PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
 2. Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.
 1. Dane osobowe podawane na  stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Budowlana Spółka Inżynierska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej przez Budowlaną Spółkę Inżynierską P. Libront, M. Sendor Sp. J. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 24.06.2017 r. (Dz.U.2017.1219);

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w oparciu o przepisy     art. 172. Ustawy Prawa Telekomunikacyjnego.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonani a umowy, której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania  i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce prywatności.

Referencje